۱۳۹۱ اسفند ۲۱, دوشنبه

استثنای دلیل بر قاعده

يك خانم سرخپوستي هست به اسم رز كه، به دنبال عارضه قلبي برای مادرم و تا پیش از درگذشتش، از طرف دولت كانادا موظف شده بود به او در كارهاى خانه كمك كند.  

من: رز، هیچ نمی دونستم پدرت فعالیت سیاسی می کرده.
رز: هیچوفت هم نپرسیده بودی.
من: آره، برام خیلی جالب بود که چهل سال پیش بیانیه داده علیه دولت که حق نداره تو زمین های شما سد بزنه.
رز: البته شهرت پدر من بابت اون بیانیه نیست بلکه بابت جمله آخرشه. اعضای قبیله من بیانیه رو این جوری تمام می کنند: "هیچ موجودی حق ندارد بر روی رودخانه های ما سد بزند" و پدر من هم این تکمله را اضافه می کند: " البته به جز سمورهای آبی".

۱ نظر: